درباره مرکز

واحد همکاری های بین المللی آموزش عالی سجاد فعالیت خود را از سال 1383 به شکل مدرن کنونی آغاز نموده است. این واحد فعالیت های خود را در قالب همکاری های علمی بین المللی، گردهمایی های علمی بین المللی، امور بورس ها و ماموریت های علمی، امور اساتید و دانشجویان خارجی به انجام می رساند.

اهداف کلی واحد همکاری های بین المللی:

  • بین المللی سازی فعالیت ها و برنامه های دانشگاه به عنوان یک هدف راهبردی
  • نهادینه ساختن همکاری های بین المللی به عنوان یک ضرورت برای دانشگاه

واحد همکاری های بین المللی آموزش عالی سجاد تفاهم نامه همکاری خود را با دانشگاه Austral university کشور آرژانتین منعقد نموده است. محورهای اصلی این تفاهم نامه که درباره آن بصورت کلی توافق شده است عبارت است از :

  • اجرای فعالیت های مشترک پژوهشی
  • مشارکت در سمینارها و نشست های علمی
  • تبادل مطالب آموزشی و سایر اطلاعات علمی
  • برگزاری دوره مشترک در مقاطع : کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به زبان فارسی در کشور ایران
  • تبادل دانشجو
  • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت با هدف ورود به بازار کار
  • ایجاد رشته های جدید در مقاطع تحصیلی و دوره های آموزشی آزاد