شهریه

هزینه ثبت نام دوره مشترک همانند دانشجویان نوبت دوم می باشد. این هزینه بابت پوشش هزینه های آموزشی و اداری دانشگاه در طی دوره خواهد بود.

مقطع تحصیلی کشور محل تحصیل ایران کشور محل تحصیل آرژانتین
کارشناسی (4 ساله) مجموعا 1100 یورو ترمی 1900 یورو
ارشد (2 ساله) مجموعا 1400 یورو ترمی 2800 یورو
دکتری (3 ساله) مجموعا 2000 یورو ترمی 3400 یورو

* در صورت تحصیل در کشور ایران مبلغ یورو براساس نرخ روز صرافی محاسبه و دریافت خواهد شد و بدلیل نوسان نرخ ارز کل هزینه تحصیل در ابتدا از متقاضیان دریافت می گردد.

* در صورتیکه معدل مقطع قبلی داوطلب در رتبه ممتاز قرار گیرد امکان اعطای بورسیه تحصیلی از 20 الی 35 درصد مبلغ کل شهریه با تایید هیات نظارت وجود دارد